Certificeringer & Kvalitetsudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM)

Cutanea® er pr. 8. april 2021 et kvalitetscertificeret privathospital iht. den Danske Kvalitetsmodel.

Vores første certificering blev i 2014 ledsaget af følgende udtalelse fra DDKM:
“Cutanea er en klinik, hvor der lægges meget stor vægt på at inddrage patienter og pårørende mest muligt, at møde dem, hvor de er og give dem forklaringer, som de forstår.”

Vi er meget stolte af denne udtalelse og certificering, som er en garanti for, at du hos Cutanea møder den højeste sikkerhed for kvalitet i undersøgelse og behandling.
Du kan hente certificeringen af Cutanea fra DDKM:

Cutanea er et privathospital, hvor du hurtigt kan komme til en professionel hudlæge i Egå ved Aarhus, og uden ventetid.

Vi har ikke overenskomst med sygesikringen. Det betyder, at vi tager imod privatbetalende patienter, patienter med sundhedsforsikring og patienter, der er blevet videresendt fra en offentlig sygehusafdeling jf. ventetids- eller udredningsgarantien.

Tilfredshedsundersøgelser

Klinikken gennemfører årligt tilfredsundersøgelser.

(Januar 2021)

79-95% af adspurgte udtrykte at de var tilfredse eller meget tilfredse med tilgængelighed, f. ex. via telefon

53-79% af adspurgte udtrykte at de var tilfredse eller meget tilfredse med informationen man kan finde på klinikkens hjemmeside

74-95% af adspurgte udtrykte at de var tilfredse eller meget tilfredsevmed de informationer de modtager forinden undersøgelser og behandling

100% af adspurgte er generelt tilfredse eller meget tilfredse med forløbet på Cutanea Privathospital

I kommentarer roses personalet for venlighed og imødekommenhed, samt anerkendes for at formidle god information

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)

RKKP er en tværregional netværksorganisation, som er bygget op om de godkendte kliniske kvalitetsdatabaser, de tilhørende klinisk forankrede styregrupper og RKKP’s Videncenter.

De kliniske kvalitetsdatabaser indeholder oplysninger om patienters sygdom og forløb i sundhedsvæsenet. Formålet er at belyse sundhedsvæsenets indsats og resultater for en afgrænset gruppe af patienter.

Klinikkerne er bidrager til Hudkræftdatabasen (NMSC) som er en del af RKKP og er et vigtigt redskab i vores interne kvalitetsoptimering.

Oplysningerne kommer fra eksisterende datakilder eller tastes om nødvendigt direkte ind i databasen fra klinikken. Regionsråd, kommunalbestyrelser, privatpersoner og institutioner, der driver hospitaler m.v., har pligt til løbende at indberette oplysninger til databaserne, som er godkendt af Sundhedsdatastyrelsen.

Det er vigtigt for os, at du som patient føler dig tryg og veltilpas, og det stræber vi efter gennem vores omsorgsfulde service, behagelige fysiske rammer og vores store fokus på at give dig den bedste behandling. Vi sørger hele tiden for at følge med i udviklingen inden for hudsygdomme og behandlinger, så vi kan give dig den mest opdaterede og effektfulde behandling. Vi holder os opdaterede gennem videndeling, konferencer og kurser.

Bliv ringet op

Hos Cutanea vil vi gerne tale med dig! Vi ringer til dig, så snart det er muligt. Ellers ring direkte til os på +45 86 10 61 00.

Ingen ventetid

Få her en fornemmelse af vores priser på konsultationer, behandlinger og erklæringer. Ring gerne for en uddybende snak.