NB!  Vi beklager, at Cutanea for tiden IKKE kan modtage flere NYE klienter vedrørende kosmetiske behandlinger. Er du derimod allerede klient hos os, kan vi som hidtil modtage dig til kosmetiske behandlinger.

Hudlæger og personale
Hudsygdomme og behandlinger
Book en tid

Sved

Svedproblemer

Problemer med for kraftig sveddannelse er udbredt, og kan i svære tilfælde være socialt invaliderende. De typiske hudområder hvor svedgenerne opleves værst er i armhuler og i håndflader. Mange vil på forhånd have prøvet lokalmidler, f. eks. Aluminium Chlorid, og have oplevet, at det ikke i tilstrækkelig grad hjælper, eller at det virker irriterende på huden.

Hos Cutanea behandler vi udtalte svedgener i armhuler eller i håndflader med medicinsk behandling (B-Toxin), der virker på den måde, at det blokerer at nerverne i huden stimulerer svedproduktionen.

Behandling er sikker, effektiv og bivirkninger er ualmindelige. Behandlingen er effektivt til at stoppe svedtendens i armhuler og håndflader. Behandlingseffekten holder mellem 5 til 8 måneder, hvorefter behandlingen gentages. Bivirkningsrisikoen er meget ringe, og ubehaget er stort set kun forbundet med selve behandlingsproceduren, hvor der kan være typiske lettere sviegener ved indsprøjtningen i huden. Indsprøjtninger i håndfladen kræver forudgående lokalbedøvelse.