Hudlæger og personale
Hudsygdomme og behandlinger
Book en tid

Certificeringer & kvalitetsudvikling


Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM)

Cutanea® er pr. 8. april 2021 et kvalitetscertificeret privathospital iht. den Danske Kvalitetsmodel.

Vores første certificering blev i 2014 ledsaget af følgende udtalelse fra DDKM:
“Cutanea er en klinik, hvor der lægges meget stor vægt på at inddrage patienter og pårørende mest muligt, at møde dem, hvor de er og give dem forklaringer, som de forstår.”

Vi er meget stolte af denne udtalelse og certificering, som er en garanti for, at du hos Cutanea møder den højeste sikkerhed for kvalitet i undersøgelse og behandling.
Du kan hente certificeringen af Cutanea fra DDKM:

 

Tilfredshedsundersøgelser

Klinikken gennemfører årligt tilfredsundersøgelser.

(Januar 2021)

79-95% af adspurgte udtrykte at de var tilfredse eller meget tilfredse med tilgængelighed, f. ex. via telefon

53-79% af adspurgte udtrykte at de var tilfredse eller meget tilfredse med informationen man kan finde på klinikkens hjemmeside

74-95% af adspurgte udtrykte at de var tilfredse eller meget tilfredsevmed de informationer de modtager forinden undersøgelser og behandling

100% af adspurgte er generelt tilfredse eller meget tilfredse med forløbet på Cutanea Privathospital

I kommentarer roses personalet for venlighed og imødekommenhed, samt anerkendes for at formidle god information

 

 


Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)

RKKP er en tværregional netværksorganisation, som er bygget op om de godkendte kliniske kvalitetsdatabaser, de tilhørende klinisk forankrede styregrupper og RKKP’s Videncenter.

De kliniske kvalitetsdatabaser indeholder oplysninger om patienters sygdom og forløb i sundhedsvæsenet. Formålet er at belyse sundhedsvæsenets indsats og resultater for en afgrænset gruppe af patienter.

Klinikkerne er bidrager til Hudkræftdatabasen (NMSC) som er en del af RKKP og er et vigtigt redskab i vores interne kvalitetsoptimering.

Oplysningerne kommer fra eksisterende datakilder eller tastes om nødvendigt direkte ind i databasen fra klinikken. Regionsråd, kommunalbestyrelser, privatpersoner og institutioner, der driver hospitaler m.v., har pligt til løbende at indberette oplysninger til databaserne, som er godkendt af Sundhedsdatastyrelsen.