Bestil tid on-line

Personlig information

  • Example: my@mail.com

Yderligere information

Hvilken ugedag passer dig bedst? (Du kan vælge flere muligheder)

Hvad tid passer dig bedst? (Du kan vælge flere muligheder)

Hvad er årsagen til din henvendelse?

Hvordan dækkes dine udgifter til behandling hos Cutanea??

Henvisning via ventetidsgaranti skal bekræftes af patientkontoret i din region. Hvis du benytter en privat sundhedsforsikring, har du da bekræftelse fra dit forsikringsselskab?

Hos hvilket selskab har du privat sundhedsforsikring?

Vedhæft evt. forsikringsoplysninger eller fotos af dit hudproblem (mobiltelefon-billeder er ofte udmærket). Evt. besked(er)

Meddelelser

VILKÅR:

Hudlægecentret har IKKE aftale med Sygesikringen. Betaling for evt behandlinger og/eller undersøgelser, som du modtager ved Hudlægecentret, er derfor IKKE dækket af Sygesikringen. Henvisning fra din pratiserende læge til hudlægeundersøgelse dækker derfor ikke betaling for Cutaneas speciallægeservice. I praksis betyder dette, at såfremt du IKKE har privat sundhedsforsikring, eller du IKKE er viderehenvist iht loven om ventetidsgaranti, da dækkes ydelserne ved egenbetaling. Hvis du er egenbetaler foretages betalingen (kontant eller via betalingskort (VISA-Dankort)) ved fremmødet og forud for undersøgelse og/eller behandling. Denne henvendelse udgør alene din anmodning om aftale med vores hudlæge og er ikke en konsultation, hvilket betyder, at der ikke besvares lægelige spørgsmål til din problemstilling alene på basis af denne anmodning.
Få de seneste nyheder om kosmetisk dermatologi